Samen komen wij verder

Betrokken bij werk en reïntegratie

Handen

Wat heb ik u te bieden?

Hallo,

Welkom, U bent op de site terecht gekomen van een ervaren, deskundige overheidsprofessional met een authentieke stijl van werken. Voor mij is ieder mens is uniek. Ik kies er dan ook voor om maatwerk te leveren. Door het tonen van oprechte betrokkenheid en interesse in de ander probeer ik samen de doelen te behalen.

Mijn werkervaring en kennis in het begeleiden, bemiddelen en activeren van klanten is uitgebreid en divers. Zo heb ik met plezier opdrachten uitgevoerd in de publieke als private sector. Klanten met een uitkering volgens de:  WW, WIA, ZW, PW, IOAZ, IOAW, Nug, en Wajong begeleid.

 

Ik ben beschikbaar voor opdrachten in het sociale domein en onderschrijf daarin met verve onderstaand artikel:

Art. 8 van de WMO

De overheid  dient te werken aan een inclusieve samenleving. Burgers ongeacht hun huidskleur, afkomst, geloof of beperking kunnen meedoen en participeren. Het doel is om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening met het oog op de behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie of aan beschermd wonen of opvang.

Ik kom graag vrijblijvend kennismaken om geheel vrijblijvend te bespreken, wat ik voor u en uw klanten kan betekenen.

Home

Meer lezen

Home

Meer lezen

Opdrachtgevers waar ik zoal diensten aan heb verleend zijn